Tagastamise tingimused
Rahaliste vahendite tagasimaksed teostatakse maksja original tagasimaksetaotluse alusel.

Tellijal on õigus keelduda teavitamis- ja nõustamisteenusest, tasudes Täitjale osa kehtestatud hinnast, proportsionaalselt enne teabe- ja nõustamisteenuse osutamisest keeldumisest teatamist osutatud osalise teenuse eest, ning hüvitada Täitjale tegelikud kulud, mis said tehtud enne keeldumisest teatamist, sh panga vahendustasud.

Teabe- ja nõustamisteenustest loobumiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel
info@fibata.eu, täita ja esitada raha tagastamise taotluse originaal (link).

Ostetud kinkekaardi rahaliste vahendite tagastamine seoses teabe- ja nõustamisteenustest loobumisega toimub otse selle sertifikaadi eest tasunud isikule. Kasutamata sertifikaatide eest raha tagasi ei maksta. Sertifikaati ei saa välja vahetada raha ekvivalendi vastu (vahetada).

Rahaliste vahendite tagastamise viisid:

● pangakaardiga tasumisel teostatase raha tagasimakseid pangakaardile, millelt ennem tasuti;
● terminali kaudu sularahas tasumisel teostatakse raha tagasimakseid pangakontole, mis on märgitud tagastusavaldusele;
● sularahata maksmise korral toimuvad tagastusmaksed pangakontole, mis on märgitud tagastusavalduses.

Rahaliste vahendite tagastamine toimub vastavalt tarbijakaitseseadusele.